Ing. Gabriela Masaryková
znalkyňa v odbore: Stavebníctvo
odvetvia: pozemné stavby, stavebné konštrukcie, oceňovanie nehnuteľností

Tel.:   +421 905 344 600
     
email:   gmasarykova@znalecky-posudok.sk

: